متن آهنگ واقعیت این نیست که تو اخبار میگن واقعیت تو ایرانو کوچس از امیر تتلو