آهنگ جدید معین به نام قسم نخور به جونم که بی قسم میدونم